Köpa Potensmedlet Viagra (Zenegra)

Potensmedlet Viagra har använts av miljoner män för att avhjälpa potensproblem. Viagra ser till att penis lättare fylls med blod i samband med sexuell aktivitet.

Zenegra är generiskt Viagra och exakt samma substans som Viagra men hela 80% billigare jämfört med Viagra. Den normala dosen är 50mg och intas c.a 45 minuter innan sex. Zenegra är ofarligt och kan användas även om du inte är impotent och medför en ökad sexlust samt långvarig och hård erektion.

Läs mer om Viagra i Apotekets Patient-FASS längst ner på sidan.

zenegra

Innehåll

Verksamt ämne: Det verksamma ämnet i Viagra (Zenegra) är sildenafilcitrat 100 mg sildenafil.

Övriga ämnen: Mikrokristallin cellulosa, kalciumfosfat (anhydrat), kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, hypromellos, titandioxid (färgämne E 171), triacetin, indigokarmin aluminiumlack (färgämne E 132). Små mängder laktos ingår i drageringen.

Verkningssätt

Viagra (Zenegra) tillhör en speciell grupp läkemedel som kallas för fosfodiesteras typ 5-hämmare. Viagra (Zenegra) verkar genom att blodkärlen utvidgas i penis och det underlättar erektion betydligt vid sexuell stimulering. Eftersom blodflödet ökar så leder detta till en helt normal, naturlig och kraftig erektion. Utan sexuell stimulering har Viagra (Zenegra) ingen effekt.

Användningsområde

Viagra (Zenegra) används för att behandla manliga erektionsproblem (erektil dysfunktion).

Skall inte användas: Av personer som tar mediciner som innehåller nitrater (dessa mediciner ges ofta till personer för att lindra kärlkramp, angina pectoris) eller kväveoxid-donatorer såsom amylnitrit ("poppers"). Viagra (Zenegra) kan orsaka en allvarlig ökning av dessa mediciners effekt.

Om du tar en alfa-receptorblockerare (som används för behandling av högt blodtryck eller prostataproblem) ska du undvika att ta en dos av Viagra (Zenegra) som är större än 25 mg samtidigt (ej inom 3-4 timmar) som du tar din dos av alfa-receptorblockerare.

Viagra (Zenegra) ska inte användas om du någon gång fått allergiska symtom efter intag av Viagra (Zenegra) eller av något ämne som ingår i Viagra (Zenegra). Symtom är t ex hudutslag, klåda, svullet ansikte, svullna läppar eller andnöd. 

Viagra (Zenegra) ska absolut inte användas (utan att ha konsulterat en läkare) om du nyligen haft allvarliga hjärt- eller leverproblem, nyligen genomgången hjärnblödning, lågt blodtryck, hjärtinfarkt eller vid sällsynta, ärftliga ögonsjukdomar (såsom retinitis pigmentosa).

Kvinnor ska inte använda Viagra (Zenegra).

Försiktighet

Innan behandling med Viagra (Zenegra) bör de patienter som har onormala röda blodkroppar (sickle-cells anemi), blodcellscancer (leukemi), cancer i benmärgen (multipelt myleom), någon sjukdom i penis eller deformerad penis, pågående magsår eller en blödningssjukdom (såsom hemofili) rådgöra med läkare.

Vid hjärtproblem ska behandlande läkare noggrant kontrollera om hjärtat tål den ökade ansträngning som sexuell aktivitet innebär.

Viagra (Zenegra) ska inte användas samtidigt med någon annan behandling mot erektil dysfunktion.

Trafikvarning

Viagra (Zenegra) kan orsaka yrsel och påverka synen i vissa fall, man bör därför vara medveten om hur man reagerar innan bilkörning och handhavande av maskiner.

Dosering

De normala dosen är 50mg. Vid första medicineringen rekommenderas ej mer än 50mg. Doser över 100 mg ökar inte effekten.

Viagra (Zenegra) ska tas ungefär 45 minuter innan sexuellt umgänge. Tabletten sväljes hel med vatten. Det normala är att det tar mellan en halv till en timme innan Viagra (Zenegra) har effekt. Om Viagra (Zenegra) tas i samband med måltid, kan effekten bli fördröjd jämfört med om det tas fastande. 

Viagra (Zenegra) ska inte tas mer än 1 gång per dygn.

Biverkningar

Vanliga: Ansiktsrodnad, Huvudvärk.

Mindre vanliga: Yrsel, matsmältningsproblem, kraftiga hjärtslag, synrubbningar, nästäppa.

Följande biverkningar har också rapporterats: Överkänslighetsreaktioner, kräkningar, blödsprängda ögon, hudutslag, snabb hjärtrytm, ögonsmärtor, eller näsblod.

Muskelvärk kan uppträda om Viagra (Zenegra) tas oftare än 1 gång per dygn.

Förvaring

Förvaras i originalförpackningen på ett säkert ställe där inte t.ex. barn kan nå det. Det skall förvaras i sval rumstemperatur skyddat från fukt.